Protocols de communicació basats en TCP

Fent una repasada als apunts del tema 3 he pogut veure que en cap lloc s'explica els proctocols els quals es basen en TCP.Així que hem agafat el llistat, que jo mateix vaig fer en el problema 2 del tema 3 i tots els protocols que vaig posar que utilitzaven TCP els he colocat en una taula amb una informació una mica més amplia:

Fonts:

Dossier del Curs de Servidors de Lunix
http://rfc.net/rfc1945.html
http://www.armware.dk/RFC/rfc/rfc764.html
http://www.rfcsearch.org/rfcview/854
http://www.ietf.org/rfc/rfc0821.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc0822.txt
http://www.rfc-es.org/rfc/rfc0959-es.txt

Tornar