[19/04]

Broadcast


  1. Es produeix quan una font envia dades a tots els dispositius de la xarxa.

  2. Segons el protocol IP, una Direcció Broadcast es una direcció formada per números 1's en el camp del host (si usem el format binari).


FONTS: http://wikipedia.org


Tornar