[30/03]

ETD


1. Equip Terminal de Dades. Una ETD es qualsevol equip informàtic que actui com a receptor o trasmisor de dades (ETCD si els processa i envia solsament).
2. Equip Terminal de Dades: costat d'una interficie la que representa a l'usuari dels serveis de comunicaci├│ de dades en uina norma (RS232C o X.25).


FONTS: http://wikipedia.org


Tornar