Xarxa - Xarxes de Computadors II - 10

[20/04]

Hub


Conjunt de xarxes que permeten conectar-se entre si altres conjunts de xarxes i retrasmet els paquets que rep des de qualsevol hub a tots els altres de la xarxa montada.


FONTS: http://wikipedia.org


Tornar