[26/04]

Model OSI


El Model OSI (Open Systems Interconection) és un model que té com a funció definir la forma de comunicació entre els sistemes oberts de comunicació. EL model consta de 7 capes:

7

Capa d'aplicació

Es on resideixen els programes de la xarxa que interactua amb l'usuari

6

Capa de presentació

Agafa les dades de la capa 7 i els passa a un format compatible de trasmisió per la xarxa

5

Capa de sessió

estableix les conexions lógiques entre punts

4

Capa de transport

maneja la entrega dels misatges d'un punt a un altre punt de la xarxa

3

Capa de xarxa

maneja rutes i la seva congestió, destís,alternatives d'encaminament...

2

Capa enllaç entre dades

entrega la info d'un node a un altre en un link de la xarxa

1

Capa física

Defineix la conexió física de la xarxa


FONTS: http://www.geocities.com/txmetsb/el_modelo_de_referencia_osi.htm


Tornar