Accés simple a les bústies de correu: el POP3

En sistemes petits no és pràctic, ni freqüent, soportar el SMTP perquè implica tenir el sistema connectat i disposat a rebre missatges en qualsevol moment. Per aquest motiu, es va veure la necessitat de definir un protocol que puguès permetre la recuperació de missatges de la bústia de correu remots, i es va definir el POP3.

De totes maneres, en aquest protocol es necessita disposar de sistemes en els que es trobin les busties (els servidors de POP3), i han d'estar connectats en tot moment, tant per rebre missatges com per rebre les peticions d'accés a les bústies. Pel que respecta als clients POP3, només cal que es connectin quan vulguin accedir al seu correu.

El POP3 no especifíca cap mètode per enviar correu, altres protocols, com el SMTP, tenen aquesta funcionalitat.

Model del POP3

El model funcional del POP3 es basa en els elements següents:

A la figura següent estàn representats els elements del model funcional del POP3 integrats en un sistema que utilitza el SMTP per enviar el correu i el POP3 per accedir a les bústies:

Conceptes bàsics

El POP3 es basa en comunicacions TCP sobre el port 110.

El mecanisme normal de la utilització del protocol es la següent, quan el client necessita accedir a la bústia, es connecta amb el servidor, recupera la informació que l'interessa i tanca la connexió.

Estats

Una sessió de POP3 ha de passar per aquests tres estats:

Funcionalitat

El POP3 proporciona les comandes necessaries per l'accés a bústies de correu. A continuació describirem les comandes corresponents a cada un dels estats pels que ha de passar una sessió POP3:

Exemple

Exemple de les comandes d’accés d’un client POP3 (en negreta) a un servidor POP3 per a recuperar un missatge:

+OK QPOP (version 2.52) at pop.uoc.es starting.
USER rmarti
+OK Password required for rmarti.
PASS prueba
-ERR Password supplied for "rmarti" is incorrect.
+OK Pop server at pop.uoc.es signing off.
PASS password
+OK rmarti has 6 message(s) (190885 bytes).
STAT
+OK 6 190885
LIST
+OK 6 messages (190885 bytes)
1 3140
2 3326
3 1911
4 180846
5 861
6 801
.
RETR 6
+OK 801
Received: from campus.uoc.es by peru.uoc.es
(8.8.5/8.8.5) with ESMTP id SAA14826
for <rmarti@uoc.edu>; Fri, 27 Jun 2003
18:35:52 +0200 (MET DST)
From: Jordi Inyigo <jinyigo@uoc.edu>
Message-Id:
<199809211639.SAA20364@peru.uoc.es>
To: rmarti@uoc.edu, xperramon@uoc.edu
Subject: Master de programari lliure
Date: 27 Jun 2003
Content-Type: text
Status: RO
Això és un missatge de correu d’exemple.
.
QUIT
+OK Pop server at dns signing off

FONTS: http://www.uoc.edu/masters/cat/web/materials_lliures.html

http://en.wikipedia.org/wiki/POP3