[19/04]

Router


Dispositiu HW o SW d'interconnexió de xarxes que opera a nivell de xarxa del model OSI. Interconecta segments o xarxes senseres, fa passar paquets de dades entre xarxes utilitzant com a informació la capa de xarxa del model OSI.
EL router decideix lògicament (pren decisions lògiques) segons a la ruta que ha d'agafar les dades en la xarxa interconectada seleccionant la més adecuada. Un cop escollida la ruta els paquets cap al segment i el port de sortida adecuat.
Unes de les decicions lògiques més importants són:

  1. Decidir la direcció dfe la xarxa a qui va dirigit el paquet.

  2. Càrrega de tràfic de la xarxa en les diferents interficies de la xarxa del router.

  3. Establir la velocitat en cada interficie segons el protocl utilitzat.


FONTS: http://wikipedia.org


Tornar