Xarxa - Xarxes de Computadors II - 10

[30/03]

Simplex


Segons la direccionalitat de les dades una xarxa es simplex unidireccional si un ETD trasmet i un altre rep.


FONTS: http://wikipedia.org


Tornar