Transmissió de Dades - ''Wiki''

Pàgines de les evidències

Tema1: TCP a fons

ApuntsTema1

ProblemesTema1

Tema2: Xarxes Privades

ApuntsTema2

ProblemesTema2

Tema3: IP Multicast

ApuntsTema3

ProblemesTema3

Tema4: Aplicacions

ApuntsTema4

ProblemesTema4

Tema5: IP v6

ApuntsTema5

ProblemesTema5

Tema6: Seguretat IP

ApuntsTema6

---

Ampliacions del temari

Cada ampliació tindrà aquesta estructura bàsica:

  • 1. Introducció amb les motivacions que ens porten a fer-la,
    2. Descripció del tema en concret,
    3. Exemple pràctic de la seva utilitat (ús en empreses/productes, software relacionat, etc.), i
    4. Conclusions amb les conclusions més rellevants, grau d'utilització actual, ...

Llisteu les ampliacions a continuació:

Nom autor(s)

Títol ampliació

Enllaç

DavidSánchez

Ampliació de la teoria de Telnet donada a classe

TelNet

DanielMartín

Protocol, servidors i clients SSH

SSH

DanielMartín

Protocol, servidors i clients SSH - Recuperación

SSHb


Transport Layer Security

SSL TLS


Els protocols p2p

p2p


Tipos de ataques en entornos de red

Ataques


Wi-Fi - Wireless Fidelity

WiFi